საპრიზო ფონდი
ითამაშე
EGT, IGROSOFT, PLAYNGO
სლოტები და UFO
მოხვდი
ოთხ სხვადასხვა
ლიდერბორდში
დასაჩუქრდი
ფულადი პრიზებით
და ფრისპინებით!
ითამაშეითამაშე
7 ნოემბერი - 6 დეკემბერი
დააგროვე ქულები EGT, IGROSOFT,
PLAYNGO სლოტებსა და UFO-ში,
დაიკავე ტოპ პოზიციები ერთდროულად
4 ლიდერბორდში და
მოიგე ყოველდღე:
ფულადი პრიზები
EGT ფრისპინები
UFO ფრისპინები
თითოეული ლიდერბორდისთვის მოქმედებს ქულების დაგროვების საერთო წესი:
1₾ = 1 ქულა
ყოველდღე
დღევანდელი შედეგი
ჩემი პოზიცია
0000
ჩემი ქულა
000000
ყოველდღე
დღევანდელი შედეგი
ჩემი პოზიცია
0000
ჩემი ქულა
000000
ყოველდღე
დღევანდელი შედეგი
ჩემი პოზიცია
0000
ჩემი ქულა
000000
ყოველდღე
დღევანდელი შედეგი
ჩემი პოზიცია
0000
ჩემი ქულა
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
ჩემი პოზიცია
ჩემი ქულა
ჩემი პრიზი
-
-
000000
ყოველდღიური საპრიზო ფონდი: 20 000 ₾;
* ფრისპინები დაირიცხება 5 BURNING HOT-ში;
* ბეთი 1₾ = 1 ქულა
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
ჩემი პოზიცია
ჩემი ქულა
ჩემი პრიზი
-
-
000000
ყოველდღიური საპრიზო ფონდი: 15 000₾
* ფრისპინები დაირიცხება სლოტში REACTOONZ;
* ბეთი 1₾ = 1 ქულა
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
ჩემი პოზიცია
ჩემი ქულა
ჩემი პრიზი
-
-
000000
ყოველდღიური საპრიზო ფონდი: 10 000₾
* ფრისპინები დაირიცხება IGROSOFT-ის სლოტებში;
* ბეთი 1₾ = 1 ქულა
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
000000
ჩემი პოზიცია
ჩემი ქულა
ჩემი პრიზი
-
-
000000
ყოველდღიური საპრიზო ფონდი: 7 500₾
* ერთი UFO ფრისპინის ღირებულებაა 1₾;
* მოგებული 1₾ = 1 ქულა
რა არის „COMBO ლიდერბორდი“?

„COMBO ლიდერბორდი“ არის Crocobet.com-ის სპეციალური შემოთავაზება სლოტებისა და UFO-ს მოყვარულთათვის, რომელიც საშუალებას გაძლევს დააგროვო ქულები EGT, IGROSOFT, PLAYNGO სლოტებსა და UFO-ში, ერთდროულად მოხვდე 4 სხვადახვა ლიდერბორდში და მოიგო მრავალფეროვანი პრიზები;

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 7 ნოემბერს, 00:00 საათზე და მთავრდება 6 დეკემბერს, 23:59 საათზე;

რომელი თამაშები მონაწილეობს აქციაში?

აქციაში მონაწილეობს:

 • EGT- ს ყველა სლოტი, გარდა: Egt roulette DP, EGT Roulette, EGT Virtual Roulette, Joker Poker, 4 of a Kind Bonus Poker, Keno Universe, Jacks or better;
 • Playngo-ს ყველა თამაში;
 • Igrosoft-ის  ყველა თამაში;
 • UFO
როგორ დავაგროვო ქულები COMBO ლიდერბრდში მოსახვედრად?
 • EGT, Playngo დაIgrosoft ლიდერბორდებში მოსახვედრად ქულების დაგროვება ხდება შემდეგი პრინციპით:

  ბეთი 1₾ = 1 ქულა

  მაგალითად: თუ EGT სლოტებში დღის განმავლობაში ჯამურად გაათამაშებ 100 ლარს, EGT ლიდერბორდში მიიღებ 100 ქულას, თუ Igrosoft სლოტებში გაათამაშებ 150 ლარს მიიღებ 150 ქულას Igrosoft ლიდერბორდში და ა.შ.
 • UFO ლიდერბორდში მოსახვედრად ქულების დაგროვება ხდება შემდეგი პრინციპით:

  მოგებული 1₾ = 1 ქულა

  მაგ: თუ უფოში დღის განმავლობაში მოიგე 200 ლარი, UFO ლიდერბორდში მიიღებ 200 ქულას

  *UFO-ში განაღდების მინიმალური კოეფიციენტი არის  - 1.75
როგორ ნაწილდება თითოეული ლიდერბორდის საპრიზო ფონდი?
EGT ლიდერბორდი
პოზიცია
პრიზი
1
3 000₾
2
2 000₾
3
1 000₾
4
750₾
5
500₾
6
400₾
7
300₾
8
200₾
9
100₾
10
75₾
11-20
50₾
21-30
40₾
31-40
30₾
41-50
25₾
51-70
20₾
71-100
15₾
101-150
100 EGT ფრისპინი
151-250
75 EGT ფრისპინი
251-300
50 EGT ფრისპინი
301-1000
25 EGT ფრისპინი
1001-2500
20 EGT ფრისპინი
სულ:
20 000 ₾
PLAYNGO ლიდერბორდი
პოზიცია
პრიზი
1
2 000₾
2
1 500₾
3
1 000₾
4
750₾
5
500₾
6
400₾
7
300₾
8
200₾
9
150₾
10
100₾
11-15
75₾
16-25
50₾
26-35
40₾
36-45
30₾
46-55
25₾
56-75
20₾
76-100

101-150
15₾

25 ფრისპინი
151-400
20 ფრისპინი
401-700
15 ფრისპინი
701-1000
10 ფრისპინი
სულ:
15 000 ₾
IGROSOFT ლიდერბორდი
პოზიცია
პრიზი
1
1 500₾
2
1 000₾
3
750₾
4
500₾
5
400₾
6
300₾
7
200₾
8
150₾
9
100₾
10
75₾
11-20
50₾
21-30
40₾
31-40
30₾
41-45
25₾
46-55
20₾
56-65
15₾
66-100
10₾
101-350
100 ფრისპინი
351-400
50 ფრისპინი
401-500
25 ფრისპინი
სულ:
10 000 ₾
UFO ლიდერბორდი
პოზიცია
პრიზი
1
1 000₾
2
850₾
3
700₾
4
600₾
5
400₾
6
300₾
7
250₾
8
200₾
9
150₾
10
100₾
11-15
75₾
16-20
50₾
21-25
25₾
26-35
20₾
36-45
15₾
46-50
10₾
51-75
15  UFO ფრისპინი
76-100
10  UFO ფრისპინი
101-200
5  UFO ფრისპინი
201-250
4  UFO ფრისპინი
251-300
3  UFO ფრისპინი
301-425
2  UFO ფრისპინი
426-500
1  UFO ფრისპინი
სულ:
7 500 ₾
რა უნდა ვიცოდე ფრისპინებზე?
 • EGT ფრისპინები დაირიცხება სლოტში 5 Burning Hot, ხოლო ერთი ფრისპინის ღირებულებაა 0.15₾;
 • IGROSOFT ფრისპინები დაირიცხება შენთვის სასურველ Igrosoft სლოტში;
  მაგ: იმ შეთხვევაში თუ Igrosoft ლიდერბორდში დაიკავებ 105-ე ადგილს, 100 ფრისპინის გამოყენებას შეძლებ Igrosoft-ის იმ სლოტში, რომელსაც პირველად გახსნი ფრისპინების მოგების შემდეგ;
  ერთი ფრისპინის ღირებულებაა 0.10₾
  * მოგებული ფრისპინების გამოყენებას შეძლებ სასურველი სლოტის გახსნიდან ერთი საათის განმავლობაში;
 • PLAYNGO ფრისპინები დაირიცხება სლოტში REACTOONZ, ხოლო ერთი ფრისპინის ღირებულებაა 0.40₾;
 • UFO ფრისპინები დაირიცხება უფოში, ხოლო ერთი ფრისპინის ღირებულებაა 1₾;
 • ფრისპინები დაირიცხება პრიზის მოგებიდან მეორე დღის 16:00 საათამდე;
 • ფრისპინების გამოყენება შესაძლებელია დარიცხვიდან 72 საათის განმავლობაში;
დამატებითი წესები:
 • აქცია მოქმედებს კროკობეთის ყველა ID ვერიფიცირებული მომხმარებლისთვის;
 • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან;
 • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
 • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე, მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე.