გამოიძახე სანტა
სანტას გამოსაძახებლად ჩარიცხე კროკობეთის ბალანსზე ან ანგარიშზე ბარათით მინ. 10₾, დააჭირე ღილაკს „გამოიძახე“ და აირჩიე სასურველი საჩუქარი!
დაელოდე საჩუქარს
დაელოდე დროის გასვლას, სანტა შენკენ მოემართება!
მიიღე საჩუქარი
დროის გასვლის შემდეგ სანტას საჩუქარი უკვე შენი იქნება!
დაურეკე
სანტას
032 256 00 67
დაურეკე
სანტას
ჩარიცხე მინ. 10 ლარი დეპოზიტზე
VISA ან MASTERCARD ბარათით
და გამოიძახე სანტა!
მიიღე ყოველდღე:

რა არის „გამოიძახე სანტა“?

გამოიძახე სანტა არის კროკობეთის სპეციალური აქცია ყველა ID ვერიფიცირებული მომხმარებლისთვის, რომელიც საშუალებას გაძლევს Visa ან Mastercard ბარათიდან დეპოზიტზე მინ. 10 ლარის ჩარიცხვის შემთხვევაში უფასოდ გამოიძახო სანტა და დასაჩუქრდე მრავალფეროვანი პრიზებით;

*ინტერნეტ ბანკიდან, სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებიდან და სალაროებიდან ჩარიცხული თანხები აქციაში არ მონაწილეობს;

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 24 დეკემბერს, 06:00 საათზე და მთავრდება 30 დეკემბერს, 01:00 საათზე;

ვის შეუძლია აქციაში მონაწილეობის მიღება?

აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია კროკობეთის ყველა ID ვერიფიცირებულ მომხმარებელს, ხოლო ახალდარეგისტრირებული მომხმარებლები სანტას გამოძახებას შეძლებენ ვერიფიკაციის გავლიდან 2 საათში;

როგორ გამოვიძახო სანტა?

სანტას გამოსაძახებლად აუცილებელია დღის განმავლობაში VISA ან MASTERCARD ბარათით დეპოზიტზე  ჩარიცხო მინ. 10 ლარი;

მოთხოვნილი პირობის შესრულების შემთხვევაში, თანხის ჩარიცხვიდან 10 წუთის განმავლობაში შენ გაგიაქტიურდება სანტას გამოძახების ღილაკი, ხოლო გამოძახების შემდეგ დაიწყება დროის უკუთვლა და დათქმულ ვადაში მიიღებ შენ მიერ არჩეულ საჩუქარს. საჩუქრის მიღების შემდეგ, შესაძლებელია პროცესის განმეორება.

*დღის ჭრილის ათვლა იწყება 05:00 საათიდან და მთავრდება 04:59 საათზე;

რა პრინციპით მივიღებ საჩუქარს?

გამოძახების ნომერი იყოფა 5 კატეგორიად, რომელიც განისაზღვრება პროგრამულად:

კატეგორია
გამოძახების ნომერი
საჩუქარი
1
2, 3, 4,  6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34,  35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62,  63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91,  92, 94, 95, 96, 98, 99
5₾ ფრიბეთი / 25 EGT ფრისპინი / 1 X 5₾ UFO ფრისპინი
2
1, 5, 9,  13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77,81, 85,  89, 93, 97
10₾ ფრიბეთი / 50 EGT ფრისპინი / 1 X 10₾ UFO ფრისპინი
3
10, 30,  50, 70, 90
20₾ ფრიბეთი / 100 EGT ფრისპინი / 1 X 20₾ UFO ფრისპინი
4
40, 80
50₾ ფრიბეთი/ 250 EGT ფრისპინი / 1 X 50₾ UFO ფრისპინი
5
100
100₾ ფრიბეთი / 500 EGT ფრისპინი / 1 X 100₾ UFO ფრისპინი

მაგალითად: თუ მომხმარებლის გამოძახება იქნება რიგით მე-100, ის მოხვდება მე-5 კატეგორიაში და მიიღებს შესაბამისად 100₾ ფრიბეთს, 500 EGT ფრისპინს ან 1 ცალ UFO-ს 100-ლარიან ფრისპინს, იმის მიხედვით თუ რა საჩუქარი აირჩია სანტას გამოძახებისას. თუ გამოძახების ნომერი იქნება რიგით მე-40, ის მოხვდება მე-4 კატეგორიაში და მიიღებს შესაბამის საჩუქარს.

ყოველი მე-100 გამოძახების შემდეგ რიგითობა იწყება თავიდან, ანუ 101-ე მომხმარებელი მოხვდება იგივე კატეგორიაში რომელშიც პირველი, ხოლო 102-ე მოხვდება იგივე კატეგორიაში, რომელშიც მეორე.

*EGT ფრისპინები დაირიცხება სლოტში 5 BURNING HOT;

იმ შემთხვევაში თუ ბარათით ჩავრიცხავ 20₾-ს, რამდენჯერ გამოვიძახებ სანტას?

დღის განმავლობაში ბარათიდან დეპოზიტზე 20₾-ს ჩარიცხვის შემთხვევაში სანტას გამოძახებას შეძლებ 2-ჯერ;

როდის დამერიცხება საჩუქარი?

საჩუქარი დაგერიცხება ტაიმერის დასრულებიდან 5 წუთის განმავლობაში;

*ფრისპინებისა და ფრიბეთების გამოყენება შესაძლებელია დარიცხვიდან 72 საათის განმავლობაში;

დამატებითი წესები:

  • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან, გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან. ასევე მოთამაშე, რომელიც ერთი და იგივე მოწყობილობიდან (მობილური ტელეფონიდან ან კომპიუტერიდან) გამოიყენებს სხვადასხვა ანგარიშს, ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან;
  • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
  • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე, მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე.