გამოიძახე სანტა
სანტას გამოსაძახებლად ჩარიცხე მინ. 5₾, დააჭირე ღილაკს „გამოიძახე“ და აირჩიე სასურველი საჩუქარი.
დაელოდე საჩუქარს დაელოდე დროის გასვლას, სანტა შენკენ მოემართება!
მიიღე საჩუქარი დროის გასვლის შემდეგ სანტას საჩუქარი უკვე შენი იქნება!
გამოიძახე სანტა
ჩარიცხე დეპოზიტზე მინ. 5 ლარი, გამოიძახე სანტა ყოველდღე და მიიღე საჩუქრები:
ფრისპინები დაირიცხება EGT-ის სლოტ 5 BURNING HOT-ში

რა არის „გამოიძახე სანტა“?

გამოიძახე სანტა არის კროკობეთის სპეციალური აქცია ყველა ID ვერიფიცირებული მომხმარებლისთვის, რომელიც საშუალებას გაძლევს დეპოზიტზე მინ. 5 ლარის ჩარიცხვის შემთხვევაში უფასოდ გამოიძახო სანტა და დასაჩუქრდე მრავალფეროვანი პრიზებით;

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 19 ოქტომბერს, 18:00 საათზე და მთავრდება 28 ოქტომბერს, 23:59 საათზე;

ვის შეუძლია აქციაში მონაწილეობის მიღება?

აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია კროკობეთის ყველა ID ვერიფიცირებულ მომხმარებელს;

* ახალდარეგისტრირებული მომხმარებლები სანტას გამოძახებას შეძლებენ ვერიფიკაციის გავლის შემდეგ.

როგორ გამოვიძახო სანტა?

  • სანტას გამოსაძახებლად აუცილებელია დღის განმავლობაში ჩარიცხო მინ. 5 ლარი;
  • დღის ჭრილის ათვლა იწყება 06:00 საათიდან და მთავრდება 05:59 საათზე.
  • მოთხოვნილი პირობის შესრულების შემთხვევაში, თანხის ჩარიცხვიდან 3 წუთში შენ გაგიაქტიურდება სანტას გამოძახების ღილაკი, ხოლო გამოძახების შემდეგ დაიწყება დროის უკუთვლა და დათქმულ ვადაში მიიღებ შენ მიერ არჩეულ საჩუქარს. საჩუქრის მიღების შემდეგ, შესაძლებელია პროცესის განმეორება.

რა პრინციპით მივიღებ საჩუქარს?

გამოძახების ნომერი იყოფა 5 კატეგორიად:

კატეგორია
გამოძახების ნომერი
საჩუქარი
1
2, 3, 4,  6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34,  35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62,  63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91,  92, 94, 95, 96, 98, 99
5₾ ფრიბეთი / 25 EGT ფრისპინი / 1 X 5₾ UFO ფრისპინი
2
1, 5, 9,  13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77,81, 85,  89, 93, 97
10₾ ფრიბეთი / 50 EGT ფრისპინი / 1 X 10₾ UFO ფრისპინი
3
10, 30,  50, 70, 90
20₾ ფრიბეთი / 100 EGT ფრისპინი / 1 X 20₾ UFO ფრისპინი
4
40, 80
50₾ ფრიბეთი/ 250 EGT ფრისპინი / 1 X 50₾ UFO ფრისპინი
5
100
100₾ ფრიბეთი / 500 EGT ფრისპინი / 1 X 100₾ UFO ფრისპინი

მაგალითად: თუ მომხმარებლის გამოძახება იქნება რიგით მე-100, ის მოხვდება მე-5 კატეგორიაში და მიიღებს შესაბამისად 100₾ ფრიბეთს, 500 ფრისპინს ან 1 ცალ UFO-ს 100-ლარიან ფრისპინს, იმის მიხედვით თუ რა საჩუქარი აირჩია სანტას გამოძახებისას. თუ გამოძახების ნომერი იქნება რიგით მე-40, ის მოხვდება მე-4 კატეგორიაში და მიიღებს შესაბამის საჩუქარს.

ყოველი მე-100 გამოძახების შემდეგ რიგითობა იწყება თავიდან, ანუ 101-ე მომხმარებელი მოხვდება იგივე კატეგორიაში რომელშიც პირველი, ხოლო 102-ე მოხვდება იგივე კატეგორიაში, რომელშიც მეორე.

EGT ფრისპინები დაირიცხება სლოტში 5 BURNING HOT.

იმ შემთხვევაში თუ ჩავრიცხავ 10 ლარს, რამდენჯერ გამოვიძახებ სანტას?

დღის განმავლობაში დეპოზიტზე 10 ლარის ჩარიცხვის შემთხვევაში სანტას გამოძახებას შეძლებ 2-ჯერ;

როდის დამერიცხება საჩუქარი?

საჩუქარი დაგერიცხება ტაიმერის დასრულებიდან 5 წუთის განმავლობაში.

დამატებითი წესები:

  • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან, გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან. ასევე მოთამაშე, რომელიც ერთი და იგივე მოწყობილობიდან (მობილური ტელეფონიდან ან კომპიუტერიდან) გამოიყენებს სხვადასხვა ანგარიშს, ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან;
  • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე; მომხმარებელი, რომელიც გამოიყენებს ქეშაუთს, ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან;
  • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე, მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე.