აქციაში მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია და ავტორიზაცია
12 აპრილი - 2 მაისი

შეასრულე პროგრესი, დაატრიალე სლოტის სამმაგი ბორბალი და მიიღე გარანტირებული
EGT ფრისპინები
ბორბალი
დატრიალება
დაატრიალე
დაატრიალე
დაატრიალე
ფსონი
50₾
250₾
2500₾
0₾
დატრიალება
ფსონი
0₾
50₾
0₾
დატრიალება
შეასრულე 50₾-იანი პროგრესი
SPIN
ისტორია
ფსონი
0₾
250₾
0₾
დატრიალება
შეასრულე 250₾-იანი პროგრესი
SPIN
ისტორია
ფსონი
0₾
2500₾
0₾
დატრიალება
შეასრულე 2 500₾-იანი პროგრესი
SPIN
ისტორია
დაფიქსირდა შეცდომა ცადეთ მოგვიანებით
ფრისპინები დაირიცხება EGT-ს სლოტში - 5 BURNING HOT!
აქციის წესები და პირობები
რა არის "სლოტის სამმაგი ბორბალი"?

"სლოტის სამმაგი ბორბალი" არის სპეციალური აქცია კროკობეთის ყველა ID ვერიფიცირებული მომხმარებლისთვის, რომელიც სლოტის მოყვარულებს საშუალებას აძლევს ფსონის განთავსებასთან ერთად შეასრულონ 3 დონიანი პროგრესი, დაატრიალონ 3 სხვადასხვა ბორბალი და მიიღონ საჩუქრები EGT ფრისპინები;

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 12 აპრილს, 05:00 საათზე და მთავრდება 2 მაისს, 04:59 საათზე;

როგორ მივიღო სლოტის სამმაგი ბორბლის დატრიალების შანსი?

სლოტის ბორბლის დასატრიალებლად მოცემული გაქვს 3 ტიპის პროგრესი, ესენია: 50₾, 250₾, 2500₾ და თითოეული პროგრესის შესაბამისი 3 სხვადასხვა ბორბალი.

თითოეული პროგრესის შესავსებად, EGT სლოტებში, ჯამურად უნდა დაატრიალო კონკრეტულ პროგრესზე მითითებული თანხა.

მაგ: 50₾ პროგრესის შესავსებად EGT სლოტებში ჯამურად უნდა გაათამაშო 50₾, რის შემდეგაც შეძლებ პირველი ბორბლის დატრიალებას, თუ პროგრესს შეავსებ 250₾-მდე, შეძლებ II ბორბლის დატრიალებას და პროგრესის 2 500₾-მდე შევსების შემთხვევაში დაატრიალებ III ბორბალს;

 • დღის ჭრილში, თითოეული ბორბლის დატრიალება შესაძლებელია ერთხელ, ხოლო ბოლო 2 500 ლარიანი პროგრესის შესრულების შემდეგ ვეღარ შეძლებ პროგრესის განმეორებას მიმდინარე დღეს;
 • იმ შემთხვევაში თუ დღის განმავლობაში არ დაატრიალებ რომელიმე ბორბალს, მათი დატრიალების შანსი დღის ბოლოს გაგინულდება და ვეღარ შეძლებ მომდევნო დღეს მის გამოყენებას;
 • სლოტის სამმაგი ბორბლის დატრიალება შესაძლებელია ყოველდღე, ხოლო დღის ჭრილის ათვლა იწყება 05:03 საათიდან - 04:59 საათის ჩათვლით;
რა პრინციპით მივიღებ საჩუქარს?

I ბორბალი

კატეგორია
დატრიალების  ნომერი
საჩუქარი
1
5 000
200 EGT ფრისპინი
2
500
100 EGT ფრისპინი
3

4

5


6
725. 50,

20, 40 , 60, 80 , 3, 6 , 9 , 18 , 21 , 27, 14, 16

5, 15, 35, 55, 95, 39, 42, 45, 51, 54, 57, 63, 69, 78, 81, 87, 93, 19 , 100

2, 12, 24, 36, 48, 72, 84, 96, 23, 26, 28, 29           31, 32, 34, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 75, 7, 8, 13

11, 22, 30, 33, 44, 66, 70, 77, 88, 99, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73,74, 76, 79, 82 83, 85, 86, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 10, 90, 17, 450 EGT ფრისპინი

40 EGT ფრისპინი

30 EGT ფრისპინი


20 EGT ფრისპინი
10 EGT ფრისპინი

მაგალითი:

მაგალითად: თუ შენი ბორბლის დატრიალება იქნება რიგით 20-ე, მოხვდები მეოთხე კატეგორიაში და საჩუქრად მიიღებ 40 EGT ფრისპინს. თუ შენი დატრიალების ნომერი იქნება რიგით 96-ე, მოხვდები მე-6 კატეგორიაში და მიიღებ შესაბამის საჩუქარს.

დღის ჭრილში, ყოველი მე-100 დატრიალების შემდეგ რიგითობა იწყება თავიდან, ანუ 101-ე მომხმარებელი მოხვდება იგივე კატეგორიაში რომელშიც პირველი, ხოლო 102-ე მოხვდება იგივე კატეგორიაში, რომელშიც მეორე; ხოლო ყოველი მომხმარებელი, რომელიც იქნება რიგით 5 000-ე საჩუქრად მიიღებს  200 EGT ფრისპინს, ხოლო რიგით 500-ე მომხმარებელი დასაჩუქრდება 100 EGT ფრისპინით.

II ბორბალი

კატეგორია
დატრიალების  ნომერი
საჩუქარი
1
5 000
500 EGT ფრისპინი
2
500
250 EGT ფრისპინი
3

4

5


67

25. 50,

20, 40, 60, 80, 3, 6, 9, 18, 21, 27, 14, 16

5, 15, 35, 55, 95, 39, 42, 45, 51, 54, 57, 63, 69, 78, 81, 87, 93, 19 , 100

2, 12, 24, 36, 48, 72, 84, 96, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 41, 43, 46, 47,49, 52, 53, 75, 7, 8, 13

11, 22, 30, 33, 44, 66, 70, 77, 88, 99, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73,74, 76, 79, 82 83, 85, 86, 89,91, 92, 94, 97, 98, 10, 90, 17, 4

200 EGT ფრისპინი

150 EGT ფრისპინი

100 EGT ფრისპინი


75 EGT ფრისპინი50 EGT ფრისპინი


მაგალითი:

მაგალითად: თუ შენი ბორბლის დატრიალება იქნება რიგით 50-ე, მოხვდები მესამე კატეგორიაში და საჩუქრად მიიღებ 200 EGT ფრისპინს. თუ შენი დატრიალების ნომერი იქნება რიგით 98-ე, მოხვდები მე-7 კატეგორიაში და მიიღებ შესაბამის საჩუქარს.

დღის ჭრილში, ყოველი მე-100 დატრიალების შემდეგ რიგითობა იწყება თავიდან, ანუ 101-ე მომხმარებელი მოხვდება იგივე კატეგორიაში რომელშიც პირველი, ხოლო 102-ე მოხვდება იგივე კატეგორიაში, რომელშიც მეორე; ხოლო ყოველი მომხმარებელი, რომელიც იქნება რიგით 5 000-ე საჩუქრად მიიღებს 500 EGT ფრისპინს, ხოლო რიგით  500-ე მომხმარებელი დასაჩუქრდება 250 EGT ფრისპინით.

III ბორბალი

კატეგორია
დატრიალების  ნომერი
საჩუქარი
1
1 000
1 000 EGT ფრისპინი
2
500
500 EGT ფრისპინი
3

4

5


67

25. 50,

20, 40, 60, 80, 3, 6, 9, 18, 21, 27, 14, 16

5, 15, 35, 55, 95, 39, 42, 45, 51, 54, 57, 63, 69, 78, 81, 87, 93, 19, 100

2, 12, 24, 36, 48, 72, 84, 96, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 75, 7, 8, 13

11, 22, 30, 33, 44, 66, 70, 77, 88, 99, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73,74, 76, 79, 82 83, 85, 86, 89,91, 92, 94, 97, 98, 10, 90, 17, 4
400 EGT ფრისპინი

350 EGT ფრისპინი

300 EGT ფრისპინი


250 EGT ფრისპინი200 EGT ფრისპინი
მაგალითი:

მაგალითად: თუ შენი ბორბლის დატრიალება იქნება რიგით 50-ე, მოხვდები მესამე კატეგორიაში და საჩუქრად მიიღებ
400 EGT ფრისპინს. თუ შენი დატრიალების ნომერი იქნება რიგით 98-ე, მოხვდები მე-7 კატეგორიაში და მიიღებ შესაბამის საჩუქარს.

დღის ჭრილში, ყოველი მე-100 დატრიალების შემდეგ რიგითობა იწყება თავიდან, ანუ 101-ე მომხმარებელი მოხვდება იგივე კატეგორიაში რომელშიც პირველი, ხოლო 102-ე მოხვდება იგივე კატეგორიაში, რომელშიც მეორე; ხოლო ყოველი მომხმარებელი, რომელიც იქნება რიგით 1 000-ე საჩუქრად მიიღებს 1 000 EGT ფრისპინს, ხოლო რიგით 500-ე მომხმარებელი დასაჩუქრდება 500 EGT ფრისპინით.

რომელი სლოტები მონაწილეობ საქციაში?

აქციაში მონაწილეობს EGT და EGT EQ ყველა თამაში, გარდა: Joker Poker, Keno Universe, 4 of a Kind Poker და Jacks or Better Video Poker, EGT roulette DP, Virtual roulette, EGT roulette;

რა უნდა ვიცოდე მოგებულ პრიზებზე?
 • I ბორბლის დატრიალების შემთხვევაში შესაძლებლობა გაქვს მოიგო: 200 EGT ფრისპინი, 100 EGT ფრისპინი, 50 EGT ფრისპინი, 40 EGT ფრისპინი, 30 EGT ფრისპინი, 20 EGT ფრისპინი, 10 EGT ფრისპინი;
 • II ბორბლის დატრიალების შემთხვევაში შესაძლებლობა გაქვს მოიგო: 500 EGT ფრისპინი, 250 EGT ფრისპინი, 200 EGT ფრისპინი, 150 EGT ფრისპინი, 100 EGT ფრისპინი, 75 EGT ფრისპინი, 50 EGT ფრისპინი;
 • III ბორბლის დატრიალების შემთხვევაში შესაძლებლობა გაქვს მოიგო: 1 000 EGT ფრისპინი, 500 EGT ფრისპინი, 400 EGT ფრისპინი, 350 EGT ფრისპინი, 300 EGT ფრისპინი, 250 EGT ფრისპინი, 200 EGT ფრისპინი;
 • ფრისპინები დაირიცხება ბორბლის დატრიალებიდან 5 წუთის განმავლობაში EGT-ს სლოტ 5 Burning Hot-ში;
 • თითოეული ფრისპინის ღირებულებაა 0.15₾;
 • დარიცხული ფრისპინების გამოყენება შესაძლებელია დარიცხვიდან 72 საათის განმავლობაში;
 • სლოტებში გათამაშებული თანხა პროგრეს ბარზე აისახება ფსონის დადებიდან 1 საათის გაანმავლობაში;

დამატებითი წესები:
 • აქცია მოქმედებს ID ვერიფიცირებული მომხმარებლებისთვის.
 • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან, ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან;
 • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
 • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე;